FUNDACIÓ VEDRUNA CATALUNYA EDUCACIÓ – MODIFICACIONS PÀGINA WEB ADAPTACIÓ RGPD CENTRES DOCENTS (1) AVÍS LEGAL

El lloc web i el domini vedrunacatalunya.cat corresponen a Fundació Vedruna Catalunya Educació (en endavant “Vedruna Catalunya”), CIF G66914607, adreça carrer Torres i Bages, 7-9, 08500 Vic, Barcelona.

Els drets sobre els connguts d’aquest lloc, incloent-hi els textos, imatges, dissenys gràfics, marques i altres signes disnus (en endavant els “Continguts”), pertanyen a Vedruna Catalunya o a tercers que n’han autoritzat el seu ús. Vedruna Catalunya presenta aquests connguts per a informar dels seus serveis i acvitats. Vedruna Catalunya autoritza la ulització dels connguts per a usos no comercials sempre i quan s’indiqui de forma clara la font. Si els connguts s’ulitzen en entorns web caldrà incloure un enllaç a la pàgina d’inici del lloc web. Vedruna Catalunya es reserva el dret a iniciar les accions legals oportunes en defensa dels seus drets de propietat intel·lectual o industrial.

No s’autoritzen presentacions dels connguts d’aquest lloc en una finestra aliena a www.vedrunacatalunya.cat (framing).

Tot i que Vedruna Catalunya actua amb el màxim de diligència possible, es pot donar el cas que alguna dada o informació no esgui del tot actualitzada en el moment que l’usuari del lloc web el consul. Per això Vedruna Catalunya manifesta que les referències dels serveis que es presenten en el seu lloc web tenen una funció orientava i no obliguen a Vedruna Catalunya fins a la contractació expressa d’una comanda.

Vedruna Catalunya es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació, configuració i connguts del web.

Vedruna Catalunya no serà responsable de la informació que es pugui obtenir a través d’enllaços inclosos en el lloc.

L’ús d’aquest web implica l’acceptació plena dels termes i condicions del present avís legal. Els possibles conflictes relaus a aquest web es regiran exclusivament pel dret de l’Estat espanyol. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d’aquestes clàusules amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.